Svečana akademija povodom 85 godina postojanja Biotehničkog fakulteta

Košarka u kolicima: U subotu prvi turnir Balkanske lige
November 25, 2022
XV Studentsko prvenstvo Crne Gore u stonom tenisu
November 25, 2022

Svečana akademija povodom 85 godina postojanja Biotehničkog fakulteta

Svečanu akademiju povodom 85 godina postojanja Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore obilježilo je uručenje nagrada najboljim studentima i uručivanje plaketa i povelja zaslužnim pojedincima i institucijama, u prisustvu velikog broja visokih zvanica, predstavnika ministarstava, diplomatskog kora i akademske zajednice, uz muzički program, u izvođenju grupe Alata.

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović je kazao da je naučnoistraživački proces u oblasti poljoprivrede stariji od osnivanja Univerziteta koji, sa svojim organizacionim jedinicama, već više od pola vijeka predstavlja vodeću naučnoistraživačku, umjetničku i obrazovnu instituciju u Crnoj Gori.

Ne treba mnogo govoriti, dodao je, o uslovima života početkom dvadesetog vijeka u Crnoj Gori, kada je sam život bio pitanje opstanka u Crnoj Gori, „u borbi čovjeka s prirodom, protiv osvajača, sa samim sobom…“, pa je za divljenje i ponos osnivanje tadašnje Državne ogledne stanice za južne kulture u Baru.

„Ovo je veliki jubilej ne samo za ovu ustanovu već i za Univerzitet Crne Gore i za državu. Fokus institucije je uvijek bio na nauci, istraživanju, inovacijama, a od 2005. godine i na obrazovanju visokoškolskog kadra u oblasti poljoprivrede, time zaokružujući svaki aspekt koji je neophodan za razvoj Crne Gore, a kojoj je to i strateški važna privredna grana“, kazao je rektor Božović.

Dekanka Biotehničkog fakulteta prof. dr Božidarka Marković osvrnula se na istorijat fakulteta, važne datume i tri ključne djelatnosti Fakulteta: nastavu, naučnoistraživački rad i stručno-savjetodavne poslove, navodeći brojne uspješne rezultate,  a posebno u domenu međunarodne saradnje na polju nauke. Na pitanje „Kako dalje?“, dekanka Božović je poručila da se može odgovoriti samo jednom rečenicom: „Zadatak svake generacije jeste i biće da nadogradi ono što su stvorile prethodne“.

„Ostajući posvećeni viziji Biotehničkog fakulteta da bude vodeća visokoškolska i naučnoistraživačka institucija koja kreira nova znanja i primjenjuje ih u razvoju poljoprivrede Crne Gore, još dosljednije ćemo ostvarivati našu misiju – da uz primjenu savremenih nastavnih metoda obrazujemo stručnjake koji će moći da odgovore na sve brojnije izazove u savremenoj poljoprivredi, prehrambenoj industriji i naučnoistraživačkom radu“, kazala je dekanka Marković.

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljana Šćepanović istakla je ulogu Biotehničkog fakulteta u sveukupnom razvoju poljoprivrede, ali i u pripremi svih strateških i programskih dokumenata koji se odnose na pametnu specijalizaciju.

„Ogroman kapacitet za inovacije u ovom sektoru nalazi se upravo u vodećim istraživačkim ustanovama kao što je Biotehnički fakultet, koji je već kroz inovativne programe i projekte podržane od strane Ministarstva došao do konkretnih rezultata i pronalazaka. Na nama ostaje da što prije učinimo operativnim usluge Naučno-tehnološkog parka i Kancelarije za tehnološki transfer, kako bi ovako značajan inovacioni potencijal dobio priliku da bude komercijalizovan i nađe svoje mjesto na crnogorskom i svjetskom tržištu.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković iskazao je posebnu zahvalnost dekanki Marković na predanom radu i saradnji u prethodnom periodu.

„Imamo intenzivnu saradnju sve sa ciljem da naši studenti imaju adekvatne uslove za sticanje znanja i praktične obuke i u tom pravcu smo odlučni da i ove godine i u periodu koji je pred nama opredijelimo značajna sredstva za renoviranje i opremanje labaratorija, Oglednog imanja, opreme i mehanizacije“, kazao je Joković.

Najdužu tradiciju u regionu, kao visokoobrazovna ustanova u oblasti poljoprivrede, ima Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, pa je svoje čestitke za 85 godina naučnoistraživačka rada uputio i dekan ovog fakulteta prof. dr Dušan Živković

Za uspješnu višedecenijsku saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva, kao i saradnju sa Ministarstvom nauke i tehnologije,  dekanka Božović je uručila povelje koje su u ime ministarstava primili ministarka Šćepanović i ministar Joković.

Plaketa zahvalnosti uručena je doc. dr Miliću Čuroviću, glavnom i odgovornom uredniku časopisa „Poljoprivreda i šumarstvo”, jednom od simbola BTF-a, koji je do sada objavio 2.500 naučno-stručnih priloga, još od 1955. godine, kada je iz štampe izašao prvi broj. Na najnovijoj rang listi naučnih časopisa koju objavljuje Scientific Journal Rankings naš časopis klasifikovan je u kvalitativnu kategoriju Q3.

Plaketa je dodijeljena i timu FP7 REGPOT projekta “Unapređivanje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede – AgriSciMont“, koju  je primila doc. dr Jelena Zindović. Ovaj projekat je dao snažan pečat unapređenju reputacije Biotehničkog fakulteta jačanjem njegovih tehničkih i kadrovskih potencijala, partnerstvima sa drugim institucijama i podržao internacionalizaciju Biotehničkog fakulteta.

Studenti kojima su na svečanosti dodijeljene nagrade zbog najbolje ostvarenog uspjeha od osnivanja fakulteta do danas, su Marija MarkočMilena ĐokićMira Bubanja, i Milica Andrović.