Menadžment SKC UCG

 

Izvršni direktor

Miloš Pavićević

Kontakt: 020/681-440, 020/681-444

e-mail: [email protected]

 

Služba finansija

Srđan Šarović

e-mail: [email protected]

 

Pravna služba

Mirko Gajović

e-mail: [email protected]

 

Služba za javne nabavke

Ranko Rakočević

e-mail: [email protected]